Ny inplacering på gång

I början på 2023 kommer SA5OHR få ny inplacering för repeatrar och annan radioutrustning. Spännande och nödvändigt för att förbättra täckningen för Yaesu System Fusion i Norrköping, men även för DMR-repeatern.

På den nya inplaceringen kommer finnas batteribackup/reservkraft för att hålla repeaterutrustning vid liv under strömavbrott.

På sajten kommer även utrustning för APRS att placeras och vara en I-Gate för APRS-systemet.

Uppdatering 2023-01-28: Varit på plats inför förberedande arbeten med elinstallationer och förberedande kabelvägar för antennkablage.