Amatör-repeater SA5OHR

Repeater SA5OHR ägs och drivs i privat regi men är naturligtvis öppen för alla radioamatörer att använda.

Repeatern är kopplad mot Yaesu-nätverket Wires-X och ger tillgång till tusentals rum som är sammankopplade över hela världen. Ett av de mest aktiva rummen är America-Link. Men för oss som bor i Sverige så är Sweden Link och Sweden Hub kanske det mer naturliga valet.

Repeatern är av duplextyp och nås på frekvens 434.6625 MHz (-2MHz). Repeatern är i normalläget inställd på digitalt läge vilket innebär att du behöver använda en radio som klarar C4FM / System Fusion och är normalt sett en radio av fabrikatet Yaesu. Exakta inställningar för just din radio framgår i manualen för radion. Men det är i regel väldigt lätt att komma igång.

Välj repeaterns RX/TX-frekvens och välj sedan C4FM/DN istället för t.ex. FM. Sedan är det bara trycka PTT för att sända. Om du har en radio med menyval/knapp märkt ”X” så kan du trycka på den för att koppla upp dig mot repeatern. Du kan då enkelt välja vilket rum du vill ansluta till, utan att behöva sända DTMF-koder.